Työyhteisöille

Työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys sekä työntekijän oman jaksamisen että työorganisaation tuloksellisuuteen. Hyvinvoivassa työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja siellä koetaan yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Luottamus, aito yhteistyö ja vuorovaikutus vahvistavat psyykkistä ja sosiaalista työhyvinvointia. Myllytalon työhyvinvoinnin palvelut ovat keskittyneet juuri näihin asioihin. Rentoutumisen, hyvänolon ja yhdessä tekemisen kautta syntyy jaettuja kokemuksia, aitoa jakamista ja iloa. Harrilla ja Kirsillä on molemmilla yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ihmisten monenlaisesta tukemisesta, sekä fyysisesti että psyykkisesti, niin yksilöllisesti kuin ryhmässä. Lupaamme pitää teistä hyvää huolta.