Hyvinvointia mielelle

Musiikkirentoutuminen Myllytalolla

Musiikki- ja vuorovaikutusterapeutti Kirsi Tuomi

Musiikki auttaa päästämään irti, tuomaan rauhallisen ja voimauttavan olon. Musiikkirentoutuksessa keskitytään ensin tässä ja nyt olemiseen, omaan itseen ja hengitykseen. Sen jälkeen lähdetään tietoisesti rentouttamaan kehon eri osia musiikin johdattamana. Vapaan rentoutuksen vaiheessa vain musiikki on äänessä ympäröiden läsnäolijat pehmeänä peittona. Lopuksi orientoidutaan tähän hetkeen ja samalla on mahdollisuus myös sanalliseen reflektointiin. Musiikin valinta voi tapahtua kokonaan ohjaajan toimesta tai osittain etukäteen ryhmäläisten toiveiden perusteella. Musiikkirentoutuksessa on mahdollista käyttää myös äänimaljoja, josta enemmän tietoja 

Kesto 90min., 35€ hlö


Musiikillinen mielikuvatyöskentely, Myllytalolla

Musiikki- ja vuorovaikutusterapeutti Kirsi Tuomi

Musiikki johdattaa osallistujat matkalle omaan mieleen ja alitajuntaan. Työskentely alkaa rauhoittumisella, omaan itseen ja olemiseen keskittymällä. Sen jälkeen erilaiset musiikit lähtevät johdattamaan matkalle, jonka sisällön jokaisen mieli tuottaa. Työskentely on usein omiaan avaamaan uusia näkökulmia omiin ajatuksiin, tunteisiin, mieleen ja sen kerroksiin. Näkökulma on voimauttava ja hyvinvointia lisäävä. Työskentelyn aikana on mahdollista ilmaista itseään piirtämällä ja/tai kirjoittamalla. Lopuksi orientoidutaan tähän hetkeen ja samalla on mahdollisuus myös sanalliseen reflektointiin.

Kesto 90min., 35€ hlö.


Löytöretki omiin voimavaroihin Myllytalolla

Musiikki-ja vuorovaikutusterapeutti Kirsi Tuomi

Joskus itsemyötätunto on kateissa. Tämän työskentelyn tavoitteena on löytää tie ystävällisyyteen itseä kohtaan, mutta myös kartoittaa sitä luovuutta ja potentiaalia, joka jokaisessa meistä on. Voimavarakeskeisessä työskentelyssä käytetään apuna pieniä, mieltä virittäviä tehtäviä, musiikkia, kirjoittamista, kuvallista tuottamista ja dialogista keskustelua. Tarvittaessa työskentely voidaan toiveen mukaisesti suunnata myös jollekin spesifille alueelle kuten työhön tai tiimityöskentelyyn.

Kesto 120min., 45€/hlö.


Työnohjauksellinen työskentely Myllytalolla

Työnohjaaja (STOry) Kirsi Tuomi

Työskentely pohjautuu keskusteluun, jonka ytimenä on mahdollisimman moninäkökulmainen dialogi. Tavoitteena voi olla selkeästi ongelman ratkaisu, mutta yhtä hyvin tarpeellista voi olla jonkun ilmiön (esim. työssä jaksaminen tai työryhmän voimavarojen lisääminen) tarkastelu ja ymmärtäminen. Työskentelyn apuna voidaan toiveiden mukaan käyttää toiminnallisia välineitä kuten kuvaa, musiikkia tai kirjoittamista. Työskentelyä voi käyttää esim. kehittämispäivien yhteydessä ryhmän sisäisen toiminnan, asiakaspalvelutilanteiden tai uusien palvelumuotojen kehittämisessä. Teema valitaan aina ryhmän omien tarpeiden mukaan etukäteen keskustellen.

Kesto 120min., 45€ hlö, Myllytalo


MYLLYTALO | Myllytalontie 4, 13270 Hämeenlinna | Harri: 0400 861042 | Kirsi: 040 5443784 | Email etunimi.sukunimi@myllytalo.fi